Rammeplanutvalg for grunnskolelærerutdanninger på masternivå

v7 brevtopp rammeplan

Forslag til nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanninger på masternivå er ferdigstilt og ble oversendt Kunnskapsdepartementet (KD) 29.10.2015. Rammeplanutvalget avsluttet med dette sitt arbeid. Les pressemelding fra KD Ett steg nærmere femårig lærerutdanning.

22.12.2015 sendte KD sitt justerte forslag til forskrifter på høring med frist 1. april 2016: Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger.

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Forskriftene er sendt på høring

    Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslagene til forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger på høring. Høringsfrist er satt til 1. april 2016.
  • Forslag til nye forskrifter overlevert

    Rammeplanutvalet har i dag sendt forslag til forskrifter til dei nye grunnskolelærarutdanningane på masternivå til Kunnskapsdepartementet. Utvalet foreslår at namnet på dei nye utdanningane blir Lektorutdanning for trinn 1-7 og Lektorutdanning for trinn 5-10. Utvalet foreslår vidare at dei to utdanningane får kvar si forskri...
  • Innspill videresendt

    I de åpne innspillsrundene som rammeplanutvalget har lagt til rette for, har utvalget mottatt flere innspill som det ligger utenfor utvalgets mandat å gjøre noe med. Disse er videresendt til Kunnskapsdepartementet og NRLU.
Flere nyheter