(foto: Christoffer H. Nilsen)

Illustrasjonsbilde (foto: Christoffer H. Nilsen)

1.mars er søknadsfrist for mange studenter, deriblant de som ønsker opptak til masterstudiene våre. Les mer for å finne ut om dette angår deg.

Det er flere grupper som må forholde seg til søknadsfristen 1.mars, blant disse er søkere som:

- søker opptak med realkompetanse
- har utdanning fra land utenfor Norgen
- har IB (International Baccalaureate)
- har dokumentert behov for spesiell vurdering
- har dokumentert behov for tidlig opptak (er i jobb, og har oppsigelsestid, har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole, er søker med midltertidig oppholdstillatelse eller ikke har oppholdstillatelse i Norge, gjelder ikke søkere fra EU-land eller EØS-området)
- søker videreutdanning og påbyggingsstudier (lokalt opptak)
- søker opptak til masterstudium (lokalt opptak)
- søker opptak til andre studier som går i lokalt opptak

Høgskolens studietilbud

 

Mer informasjon om søkere som faller inn under fristen 1.mars finner du hos Samordna opptak

Se også høgskolens egen side om søknad og opptak

 

Andre søkere som søker seg til studier som ligger i det Samordna opptaket har søknadfrist 15.april. Dette gjelder også for elever som har gått på Rudolf Steinerskole og Nordisk videregående opplæring

Publisert: . Sist endret: .