Søknad om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark skjer på ulike måter. De fleste grunnstudiene er med i Samordna opptak, mens mastergradsstudier og videreutdanning skjer ved lokalt opptak med søknad direkte til Høgskolen i Hedmark via SøknadsWeb. Du kan søke opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse

Y-veien

Y-veien er et tilbud til søkere uten generell studiekompetanse, men med relevant fagbrev. Ved Høgskolen i Hedmark gjelder dette kun til opptak ved Bachelor i serviceledelse og markedsføring. Fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse, sikkerhetsfag eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak via Y-veien.  Søknad sendes elektronisk via SøknadsWeb. Søknadsfrist er 15.april. Søkerene blir rangert på grunnlag av konkurransepoeng.

Etter at du har fullført søkeprosessen i SøknadsWeb vil du motta et følgeskjema som du skal returnere til høgskolen sammen med nødvendig dokumentasjon innen den oppgitte fristen, normalt 1 uke etter at du mottar følgeskjemaet. Inne på SøknadsWeb vil du også få mulighet til å laste opp og sende inn relevante dokumenter elektronisk. Dersom du laster opp alle dokumentene dine elektronisk trenger du ikke returnere følgeskjema.

Dokumenter som skal lastes opp/sendes inn er:

  • All videregående skolegang (søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i Norsk vitnemålsdatabase (NVB), trenger ikke laste opp dette via SøknadsWeb
  • Relevant fagbrev
Publisert: . Sist endret: .

Samordna opptak

Grunnutdanninger søkes via Samordna opptak. Alle søkere må registrere søknaden elektronisk. Alle søkere med norsk fødsels- og personnummer må bruke ID-porten/MinID for å søke. For mer informasjon se Samordna opptak.

Lokalt opptak

Søknad til mastergradsstudier, videreutdanninger, opptak til 2.studieår på enkelte bachelorstudier og opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring gjennom Y-veien går direkte til Høgskolen i Hedmark. Disse studiene søkes via Høgskolen i Hedmark sin SøknadsWeb

Spørsmål

Kontakt opptakskontoret på epost: opptak@hihm.no eller telefon 62 43 00 00.