Søknad om opptak til studier ved Høgskolen i Hedmark skjer på ulike måter. De fleste grunnstudiene er med i Samordna opptak, mens mastergradsstudier og videreutdanning skjer ved lokalt opptak med søknad direkte til Høgskolen i Hedmark via SøknadsWeb. Du kan søke opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse

Y-veien

Y-veien er et tilbud til søkere uten generell studiekompetanse, men med relevant fagbrev. Ved Høgskolen i Hedmark gjelder dette kun til opptak ved Bachelor i serviceledelse og markedsføring. Fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse, sikkerhetsfag eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer til opptak via Y-veien.  Søknad sendes elektronisk via SøknadsWeb. Søknadsfrist er 15.april. Søkerene blir rangert på grunnlag av konkurransepoeng.

Etter at du har fullført søkeprosessen i SøknadsWeb vil du motta et følgeskjema som du skal returnere til høgskolen sammen med nødvendig dokumentasjon innen den oppgitte fristen, normalt 1 uke etter at du mottar følgeskjemaet. Inne på SøknadsWeb vil du også få mulighet til å laste opp og sende inn relevante dokumenter elektronisk. Dersom du laster opp alle dokumentene dine elektronisk trenger du ikke returnere følgeskjema.

Dokumenter som skal lastes opp/sendes inn er:

  • All videregående skolegang (søkere som har elektroniske vitnemål fra videregående skole, som finnes i Norsk vitnemålsdatabase (NVB), trenger ikke laste opp dette via SøknadsWeb
  • Relevant fagbrev

Samordna opptak

Samordna opptak (SO) er et felles nasjonalt opptak for grunnstudier (års- og bachelorstudier) ved universiteter og statlige høgskoler. Et grunnstudium kan du søke på rett etter fullført videregående skole, hvis du ellers fyller opptakskravene. Alle søkere til grunnstudier som har opptak via Samordna opptak må søkes på nett via Samordna opptak.

Alle søker med norsk fødsels- og personnummer må bruke ID-porten/MinID(MinID, BankID, Buypass og Commfides) for å søke. Husk å skaffe deg elektronisk ID i god tid før søknadsfristen og sørg for å ha den tilgjengelig hele opptaksperioden. Opptakskravet er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. Les mer om søknadsprosedyrer og frister på nettsidene til Samordna opptak.

Lokalt opptak

Søknad til mastergradsstudier, videreutdanninger, opptak til 2.studieår på enkelte bachelorstudier og opptak til Bachelor i serviceledelse og markedsføring gjennom Y-veien går direkte til Høgskolen i Hedmark. Disse studiene har lokalt opptak med søknad via Høgskolen i Hedmarks SøknadsWeb. Søknadsfrist er 1.mars for studier med oppstart i høstsemesteret og 1.november for studier med oppstart i vårsemesteret. Du vil få en komplett oversikt over studiene ved Høgskolen i Hedmark, klikk deg inn på studieoversikten.

Etter at du har fullført søkeprosessen i SøknadsWeb vil du motta et følgeskjema som du skal returnere til høgskolen sammen med nødvendig dokumentasjon innen den oppgitte fristen, normalt 1 uke etter at du mottar følgeskjemaet. Inne på SøknadsWeb vil du også få mulighet til å laste opp og sende inn relevante dokumenter elektronisk. Dersom du laster opp alle dokumentene dine elektronisk trenger du ikke returnere følgeskjema.

Spørsmål

Kontakt opptakskontoret på epost: opptak@hihm.no eller telefon 62 43 00 00.