• Du er lærer i grunnskolen
  • Samfunnsfag er et av de største fagene i skolen
  • Du vil bli kvalifisert til å undervise i samfunnsfag

Kort om studiet

Emner

Søknad og opptak

Organisering

Veien videre

Studieomtalene og -planene for studieåret 2015/2016 vil være ferdig oppdatert per 1.1.2015.