Utdanning og diversitet

Høgskolen i Hedmark har hatt forskningsaktivitet og studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 ble 'Flerkulturell barnehage og skole' (tidligere 'Minoritetsstudier') utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen. Det fikk i 2012 betegnelsen 'Utdanning og diversitet' og ble et av høgskolens strategiske forskningsområder.

Forskningsområdet ivaretas av forskere fra fagområdene pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Forskningsområdet ledes for tiden av førsteamanuensis Joke Dewilde, professor Lars Anders Kulbrandstad og professor Sidsel Lied.

Presentasjon av forskningsområdet

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter