Utdanning og diversitet

Høgskolen i Hedmark har hatt forskningsaktivitet og studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 ble 'Flerkulturell barnehage og skole' (tidligere 'Minoritetsstudier') utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen. Det fikk i 2012 betegnelsen 'Utdanning og diversitet' og ble et av høgskolens strategiske forskningsområder.

Forskningsområdet ivaretas av forskere fra fagområdene pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Forskningsområdet ledes for tiden av førsteamanuensis Joke Dewilde, professor Lars Anders Kulbrandstad og professor Sidsel Lied.

Presentasjon av forskningsområdet

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet

    Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet

    Professor Thor Ola Engen ved Høgskolen i Hedmark fylte 70 år i januar, og den forbindelse utgis festskriftet "Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet". 

  • Tildelt Engen-prisen 2015

    Tildelt Engen-prisen 2015

    Student Nina Utvær Jacobsen mottok 5. februar Engen-prisen for 2015. Engen-prisen er en årlig pris, og deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave på studiet Master i tilpasset opplæring. Juryen fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.