Høgskolen i Hedmark har hatt studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 har Flerkulturell barnehage og skole (tidligere Minoritetsstudier) vært utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen.  

Satsingsområdet har fra 2012 betegnelsen ”Utdanning og diversitet”. Satsingsområdet ivaretas av samarbeidsforumet Flerfaglig gruppe for studier av språk- og kulturmøter (FFG). FFG består av fagfolk fra ulike fagområder som er virksomme innenfor dette feltet. Fagområdene omfatter pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet innenfor innsatsområdet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Satsingsområdet ledes for tiden av professor Lars Anders Kulbrandstad, professor Thor Ola Engen og professor Sidsel Lied.

(FFGs gamle nettsider.)

Presentasjon av forskningsområdet

Nyheter

  • Studier i somali

    Studier i somali

    Høsten 2014 tilbyr Høgskolen i Hedmark igjen studier i somali.

  • President Claudia Finkbeiner og leder av arrangementskomiteen Lars Anders Kulbranstad

    Vellykket internasjonal språkkonferanse

    De siste tre dagene har rundt 170 forskere fra 37 land vært samlet ved Høgskolen i Hedmark på Hamar. Presidenten for ALA-nettverket, Claudia Finkbeiner, omtaler konferansen som excellent.

Flere nyheter