Utdanning og diversitet

Høgskolen i Hedmark har hatt forskningsaktivitet og studietilbud innenfor flerkulturell pedagogikk og norsk som andrespråk i barnehagen og skolen siden begynnelsen av 1980-tallet. Fra 2004 ble 'Flerkulturell barnehage og skole' (tidligere 'Minoritetsstudier') utpekt som et av hovedinnsatsområdene ved høgskolen. Det fikk i 2012 betegnelsen 'Utdanning og diversitet' og ble et av høgskolens strategiske forskningsområder.

Forskningsområdet ivaretas av forskere fra fagområdene pedagogikk, norsk, RLE og samfunnsfag. Arbeidet favner forskning, utdanningstilbud og ulike forsknings- og formidlingsrelaterte arrangement.

Forskningsområdet ledes for tiden av førsteamanuensis Joke Dewilde, professor Lars Anders Kulbrandstad og professor Sidsel Lied.

Presentasjon av forskningsområdet

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Pris for godt læringsmiljø for stipendiatar

    Pris for godt læringsmiljø for stipendiatar

    Høgskolen i Hedmark får Hvenekilde-prisen for modig og framtidsretta satsing på å byggje gode læringsmiljø for stipendiatar i lærarutdanning, nærmare bestemt innanfor norsk som andrespråk, norskopplæring i fleirkulturelle barnehagar og skular.

  • Flerkulturelt forum: Ekstremisme og ekstremisering

    Flerkulturelt forum: Ekstremisme og ekstremisering

    10. november kl 18.00 kommer forsker Lars Gule og snakker om ekstremisme og ekstremisering. Foredraget er et ledd i Flerkulturelt Forum sin foredragsrekke og blir holdt i auditorium 4 på Campus Hamar.