Nyheter

 • Bruker ikke assistenter i spesialundervisningen

  Solvin skole har gjennom målrettet arbeid sørget for at det er spesialpedagoger som gjennomfører spesialundervisningen. Undervisningen skjer helst inne i klasserommet med resten av klassen. Lars Myhr, SePU, roser Solvin for måten de jobber på. 

 • - Alle foreldre er en ressurs for sine barn

  Alle foreldre er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø, understreker professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark. Han gir konkrete råd til skole og foreldre om hvordan godt skole-hjem-samarbeid skapes. 

 • - Vi utdanner både hjerne og hjerte

  Fredag fikk skoleeiere, skoleledere og lærerutdannere høre Dr. Avis Glaze på Høgskolen i Hedmark. Hun holdt et motiverende foredrag ved inngangen til et nytt skoleår og ga tilhørerne en påminnelse om hvor viktig skolen er for oss alle.

 • Suksess gjennom forskningsbasert praksis

  Tiurleiken skole på Romsås i Oslo er en barneskole med 320 elever som har gjennomført en oppsiktsvekkende forbedring av resultater i løpet av en noen få år. Rektor Jarle Sandven og assisterende rektor Aslaug Gravdal viste på en konferanse fredag ved Høgskolen i Hedmark hvordan de har brukt forskningsbasert kunnskap i sitt systematiske arbeid for å skape forandring.