SePU

Nyheter

 • Kollektiv kompetanseutvikling gir bedre læringsmiljø

  En god lærer blir enda bedre i en skole som driver systematisk kollektiv kompetanseutvikling over tid. Det gir bedre resultater for både elever og lærere. Det viser kartleggingen av prosjektet «Bedre læringsmiljø» som SePU, Høgskolen i Hedmark, har gjennomført for Utdanningsdirektoratet.
 • Se og hør Thomas Nordahl snakke om barnehageutvikling

  Hvor viktig barnehage er og hva barnehagene kan gjøre for å bli bedre, er tema for et foredrag med professor Thomas Nordahl, SePU, som er tilgjengelig på nett. «Hvorfor jobber dere med barn i barnehagen?» spør Nordahl tilhørerne.
 • Paideia: Det inkluderende og lærende fellesskapet

  Det beste målet på inkludering er om barn og unge selv opplever å være en del av de ulike fellesskapene i barnehagen og skolen. I nyeste nummer av tidsskriftet Paideia diskuteres inkluderende og lærende fellesskap fra ulike utgangspunkt.
 • Må ta jenters vold på alvor

  Forrige tirsdag var tema for Ekko på NRK P2 vold. Der deltok førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, SePU, Høgskolen i Hedmark. Hennes doktorgradsarbeid handlet om jenter som utøver vold, og deres erfaringer med gjengaktivitet, familieliv og skolegang.
Flere nyheter