SePU

Nyheter

 • Foreldrenes deltagelse og involvering i elevenes skolegang

  Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier påvist at foreldrenes samarbeid med skolen samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og situasjon i skolen. I denne artikkelen presenteres empiriske funn knyttet til samarbeid mellom hjem og skole sa...
 • Hvordan stoppes mobbing?

  Saken i VG om Odin som ble mobbet i to ulike skoler over flere år har opprørt mange. Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, mener at skolene ikke har fulgt retningslinjene i det han kaller en veldig alvorlig mobbesak. Hvilke rettigheter har eleven og foreldrene, og hva er skolen pålagt å gjøre?
 • Se og hør Thomas Nordahl snakke om skoleutvikling

  Hvor viktig skole er og hva skolene kan gjøre for å bli bedre, er tema for foredraget til professor Thomas Nordahl, SePU, som nå er tilgjengelig på nett. Selv om foredraget tar utgangspunkt i situasjonen i Kristiansand, snakker Nordahl om generelle utfordringer og om kollektiv forskningsbasert kompetanseutvikling i skolen.
 • - Alle foreldre er en ressurs for sine barn

  Alle foreldre er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø, understreker professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark. Han gir konkrete råd til skole og foreldre om hvordan godt skole-hjem-samarbeid skapes. 
Flere nyheter