SePU

Nyheter

 • Se og hør Thomas Nordahl snakke om skoleutvikling

  Hvor viktig skole er og hva skolene kan gjøre for å bli bedre, er tema for foredraget til professor Thomas Nordahl, SePU, som nå er tilgjengelig på nett. Selv om foredraget tar utgangspunkt i situasjonen i Kristiansand, snakker Nordahl om generelle utfordringer og om kollektiv forskningsbasert kompetanseutvikling i skolen.
 • - Alle foreldre er en ressurs for sine barn

  Alle foreldre er en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø, understreker professor Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark. Han gir konkrete råd til skole og foreldre om hvordan godt skole-hjem-samarbeid skapes. 
 • - Vi utdanner både hjerne og hjerte

  Fredag fikk skoleeiere, skoleledere og lærerutdannere høre Dr. Avis Glaze på Høgskolen i Hedmark. Hun holdt et motiverende foredrag ved inngangen til et nytt skoleår og ga tilhørerne en påminnelse om hvor viktig skolen er for oss alle.
 • Suksess gjennom forskningsbasert praksis

  Tiurleiken skole på Romsås i Oslo er en barneskole med 320 elever som har gjennomført en oppsiktsvekkende forbedring av resultater i løpet av en noen få år. Rektor Jarle Sandven og assisterende rektor Aslaug Gravdal viste på en konferanse fredag ved Høgskolen i Hedmark hvordan de har brukt forskningsbasert kunnskap i sitt sy...
Flere nyheter