SePU

Nyheter

 • Paideia: Det inkluderende og lærende fellesskapet

  Det beste målet på inkludering er om barn og unge selv opplever å være en del av de ulike fellesskapene i barnehagen og skolen. I nyeste nummer av tidsskriftet Paideia diskuteres inkluderende og lærende fellesskap fra ulike utgangspunkt.
 • Skolens betydning for det videre livsløpet

  Dagens foreldre kan være helt sikre på én ting – at barna deres kommer til å måtte leve av skolegangen sin. Barnas videre utdanning, arbeidsdeltakelse, helse og sosiale deltakelse er avhengig av hvordan de mestrer skolen. Dette skriver professor Thomas Nordahl, SePU, som gjesteskribent i siste utgave av Tidsskrift for Den no...
 • Må ta jenters vold på alvor

  Forrige tirsdag var tema for Ekko på NRK P2 vold. Der deltok førsteamanuensis Ann-Cathrin Faldet, SePU, Høgskolen i Hedmark. Hennes doktorgradsarbeid handlet om jenter som utøver vold, og deres erfaringer med gjengaktivitet, familieliv og skolegang.
 • Foreldrenes deltagelse og involvering i elevenes skolegang

  Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier påvist at foreldrenes samarbeid med skolen samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og situasjon i skolen. I denne artikkelen presenteres empiriske funn knyttet til samarbeid mellom hjem og skole sa...
Flere nyheter