SePU

Nyheter

  • Nordahl holdt foredrag for nordiske utdanningsministre

    Denne uken var Thomas Nordahl, SePU, Høgskolen i Hedmark, invitert til Nordisk Ministerråd for å holde foredrag for de nordiske utdanningsministrene. Temaet for foredraget var forskningsbasert kunnskap og anvendelse av denne kunnskapen i praksis.
  • Kollektiv kompetanseutvikling gir bedre læringsmiljø

    En god lærer blir enda bedre i en skole som driver systematisk kollektiv kompetanseutvikling over tid. Det gir bedre resultater for både elever og lærere. Det viser kartleggingen av prosjektet «Bedre læringsmiljø» som SePU, Høgskolen i Hedmark, har gjennomført for Utdanningsdirektoratet.
  • Se og hør Thomas Nordahl snakke om barnehageutvikling

    Hvor viktig barnehage er og hva barnehagene kan gjøre for å bli bedre, er tema for et foredrag med professor Thomas Nordahl, SePU, som er tilgjengelig på nett. «Hvorfor jobber dere med barn i barnehagen?» spør Nordahl tilhørerne.
Flere nyheter