Logo endelig

Forslag til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning er ferdigstilt og oversendt Kunnskapsdepartementet. Rammeplanutvalget har avsluttet sitt arbeid og sekretariatet er avviklet. Spørsmål om ny barnehagelærerutdanning kan rettes til postmottak@kd.dep.no.

Arbeidet med ny rammeplan for førskolelærerutdanning startet i januar 2011 og pågikk fram til 1. februar 2012. I dette tidsrommet ble det utarbeidet forslag til ny rammeplan for barnehagelærerutdanning i forskrifts form, nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdene og forslag til indikatorer som kjennetegner god barnehagelærerutdanning.