Bioteknologi

 

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer - planteceller, dyreceller og mikroorganismer - til å lage nye produkter og tjenester. Bioteknologi bidrar til å løse lokale og globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.
Høgskolen i Hedmark har forskning og undervisning i bioteknologi i nært samarbeid med næringslivet, spesielt gjennom klyngefellesskapet i Arena Heidner. Vi forsker i hovedsak innen:

  • Reproduksjonsbioteknologi på husdyr og fisk
  • DNA teknologi i planteforedling, helse og naturforvaltning
  • Bioprosess- og enzymteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi

Vi tilbyr videreutdanning i bioteknologi på bachelornivå, og et internasjonalt masterstudium i anvendt og kommersiell bioteknologi. Vi utdanner også doktorgradskandidater i samarbeid med universitetene. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov.

Publisert: . Sist endret: .