Bioteknologi

 

Det er et stort potensial for bruk av bioteknologi innen landbruk, industri og helse. Bioteknologi anvendes til å løse globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø. Bioteknologi forventes i tiden fremover å bidra til verdiskaping og etablering av nye, interessante arbeidsplasser.

Videreutdanning og master

Høgskolen tilbyr en videreutdanning i bioteknologi, og et internasjonalt masterstudium i næringsrettet bioteknologi. Utdanning av PhD-kandidater gjennomføres i samarbeid med universiteter.

Bredt samarbeid

Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, drives forskning og undervisning i nært samarbeid med landbrukets avlsselskaper Geno, Norsvin, Graminor og deres datterselskaper, samt Universitet for miljø og biovitenskap, Ås, Universitetet i Oslo og flere andre forskningsmiljøer i inn- og utland.

Bioteknologimiljøets kompetanse er innrettet mot fire fagplattformer:

Reproduksjonsbiologi
DNA teknologi i foredling, helse og naturforvaltning
Bioprosess- og enzymteknologi
Kommersialisering av bioteknologi

Publisert: . Sist endret: .