Nyheter

  • Gard

    Boplikten gir lys i gårdsvinduene

    Boplikten er ikke lenger nødvendig i Norge, hevder Regjeringen. Kanskje ikke, men forskning viser at den virker, skriver forskerne Tor Arnesen (Østlandsforskning) og Erik Mønness (Høgskolen i Hedmark) i denne kronikken publisert på forskning.no 17. november. 

  • Kjell Tryggestad

    Professor i virksomhetsstyring

    Kjell Tryggestad, førsteamanuensis ved Copenhagen Business School, tilbys stilling som professor i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena. Det ble klart i dagens møte i Høgskolestyret.