Nyheter

 • Strålende gjennomført disputas

  21. november disputerte Eva Marie Syversen for sin doktorgrad ved Universitetet i Agder. Prøveforelesning og disputas fant sted på Campus Hamar med over 130 fremmøtte i salen, og det var en svært godt gjennomført disputas av Eva Marie. 
 • Nyttige redskap for matproduksjon

  Erfaringer med genmodifiserte planter tilsier at risikoen for skader er liten veid mot oppnådde og potensielle fordeler. Det skriver professor Odd Arne Olsen i denne kronikken publisert i Aftenposten 20. november. 
 • Foreldrenes deltagelse og involvering i elevenes skolegang

  Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier påvist at foreldrenes samarbeid med skolen samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og situasjon i skolen. I denne artikkelen presenteres empiriske funn knyttet til samarbeid mellom hjem og skole sa...
 • Alf Prøysen sitt språk

  Som ledd i markeringa av at det er 100 sidan Alf Prøysen vart fødd, arrangerer Høgskolen i Hedmark fredag eit seminar som set søkelys på språklege sider ved Alf Prøysens forfattarskap.