Nyheter

  • Utferd til Larvik

    Utferd til Larvik

    Andreårsstudentene på bachelorprogrammene i agronomi og landbruksteknikk har hatt emnet miljø, klima og teknologi. Studentene har vært på flere utferder, den siste utferden gikk til Brødrene Dahls kompetansesenter i Larvik.

  • Har du lyst til å reise til Namibia og se hvordan pengene fra Skills blir brukt? Husk søknadsfrist 5. mai!

    Lyst på et reisestipend til Namibia?

    Studenter ved Høgskolen i Hedmark har en unik sjanse til å få oppleve resultatene av studentenes eget utviklingsprosjekt, Skills, med egne øyne. Flere av våre studenter har reist på uforglemmelige turer til Namibia. Nå kan det bli din tur!