Nyheter

  • ""

    Lyst til å sitte i høgskolestyret?

    Kan du tenke deg et spennende verv og nyttig erfaring? Det er tid for å nominere kandidater til vervene som studentrepresentanter i høgskolestyret, meld ditt kandidatur!

  • Årets tilfredshetsundersøkelse

    Årets tilfredshetsundersøkelse

    Fra 2. til 28. februar gjennomfører Høgskolen i Hedmark den årlige tilfredshetsundersøkelsen blant våre studenter. Vi håper flest mulig tar seg tid til å gi oss viktige pekepinner på hva vi kan forbedre.