Postadresse: Høgskolen i Hedmark, Arkivtjenesten, Postboks 400, 2418 Elverum
Kontakttelefon: 62430188
E-post: postmottak@hihm.no
Leverings-/besøksadresse: Terningen Arena, Hamarvegen 112, 2406 Elverum

Disse sidene inneholder høgskolens offentlige journal, jamfør lov om offentlighet i forvaltningen.

Postjournalene legges ut for 3 mnd. tilbake i tid.

| juni | juli | august | september | oktober | november

 

Grunnet overgang til nytt saksbehandlings- og arkivsystem vil det bli et etterslep i vår journalføring.

Offentlig journal for perioden 17. november - 30. november vil på grunn av dette arbeidet etterpubliseres.

 

Dokumentinnsyn

Selve dokumentene kan bestilles fra postmottak@hihm.no 

 

Sakslister og protokoll til høgskolestyremøtene finner du her.

Publisert: . Sist endret: .