Publisert: . Sist endret: .
 • Boplikten gir lys i gårdsvinduene

  Boplikten er ikke lenger nødvendig i Norge, hevder Regjeringen. Kanskje ikke, men forskning viser at den virker, skriver forskerne Tor Arnesen (Østlandsforskning) og Erik Mønness (Høgskolen i Hedmark) i denne kronikken publisert på forskning.no 17. november. 
 • Nine nationalities compete in Evenstadløpet

  Last Saturday (15/11) a lot of people got themselves prepared for the Thanksgiving Party (Høsttakkefest) at Campus Evenstad. However, twenty sportive students and employees got up early that day to deserve the evening party drinks by running the famous Evenstadløpet.
 • Nyttige redskap for matproduksjon

  Erfaringer med genmodifiserte planter tilsier at risikoen for skader er liten veid mot oppnådde og potensielle fordeler. Det skriver professor Odd Arne Olsen i denne kronikken publisert i Aftenposten 20. november. 
 • Foreldrenes deltagelse og involvering i elevenes skolegang

  Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier påvist at foreldrenes samarbeid med skolen samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og situasjon i skolen. I denne artikkelen presenteres empiriske funn knyttet til samarbeid mellom hjem og skole sa...
 • Ta kontroll over nervene

  Gruer du deg til eksamen? Det er hjelp å få. Møt opp på kurs i eksamensmestring onsdag 19.november fra kl 15.00 til 16.30 i auditorium 3 i Terningen Arena. 
 • Høsttakkefest og kvalitetsstipend

  Lørdag 15. november var det klart for høsttakkefest på Campus Evenstad igjen. I tillegg skulle kvalitetsstipendene for beste bacheloroppgave i skogbruk, utmarksforvaltning og beste masteroppgave deles ut.
 • Alf Prøysen sitt språk

  Som ledd i markeringa av at det er 100 sidan Alf Prøysen vart fødd, arrangerer Høgskolen i Hedmark fredag eit seminar som set søkelys på språklege sider ved Alf Prøysens forfattarskap. 
 • Professor i virksomhetsstyring

  Kjell Tryggestad, førsteamanuensis ved Copenhagen Business School, tilbys stilling som professor i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena. Det ble klart i dagens møte i Høgskolestyret. 
 • Vil ansette rektor

  Styret ved Høgskolen i Hedmark valgte i dag å følge innstillingen fra høgskoledirektøren i saken om styrings- og ledelsesmodell for perioden august 2015 til juli 2019. Høgskolens neste rektor skal dermed ansettes på åremål i stedet for å velges, slik tradisjonen har vært. 
 • Etablerer Bachelor i beredskap og krisehåndtering

  Høgskolestyret besluttet i dag å etablere Bachelor i beredskap og krisehåndtering som en del av studietilbudet ved høgskolens Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Campus Rena. Det nye studiet vil tilbys med oppstart høsten 2015. 
 • Hvordan stoppes mobbing?

  Saken i VG om Odin som ble mobbet i to ulike skoler over flere år har opprørt mange. Professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, mener at skolene ikke har fulgt retningslinjene i det han kaller en veldig alvorlig mobbesak. Hvilke rettigheter har eleven og foreldrene, og hva er skolen pålagt å gjøre?
 • Pris for godt læringsmiljø for stipendiatar

  Høgskolen i Hedmark får Hvenekilde-prisen for modig og framtidsretta satsing på å byggje gode læringsmiljø for stipendiatar i lærarutdanning, nærmare bestemt innanfor norsk som andrespråk, norskopplæring i fleirkulturelle barnehagar og skular.
 • Gjør forskningen din mer synlig og tilgjengelig

  Hvis du velger å publisere Open Access, vil din forskning både bli mer synlig, og den blir tilgjengelig for alle. Høgskolebiblioteket gjennom publiseringsfondet hjelper deg med å få til dette.