Publisert: . Sist endret: .
 • –Snøscooter er en naturlig del av friluftslivet

  Professor Eivind Skille ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag reagerer på kronikken seks tidligere miljøvernministre og Naturvernforbundet hadde i VG 17. november der de mener snøscooterkjøring fortsatt bør forbys med henvisning blant annet til folkehelsa. 
 • Elgmerking i Alaska

  Første uke i november reiste Marianne Lian i regi av Høgskolen i Hedmark og Alaska Dept. of Fish and Game (ADF&G) til McGrath i Alaska for å merke elg.
 • Sitert av BBC Earth

  Barbara Zimmermann med flere fra Campus Evenstad har nylig blitt sitert fra en av sine nye artikler på BBC Earth sin hjemmeside.
 • Rovdyrforvaltningen fungerer ikke

  Lappeteppet av små rovdyrsoner bør erstattes av større, med plass for flere arter. Og hvis tyvjakt og skadefelling reduseres, kan det kanskje bli jakt på ulv. 
 • Strålende gjennomført disputas

  21. november disputerte Eva Marie Syversen for sin doktorgrad ved Universitetet i Agder. Prøveforelesning og disputas fant sted på Campus Hamar med over 130 fremmøtte i salen, og det var en svært godt gjennomført disputas av Eva Marie. 
 • Boplikten gir lys i gårdsvinduene

  Boplikten er ikke lenger nødvendig i Norge, hevder Regjeringen. Kanskje ikke, men forskning viser at den virker, skriver forskerne Tor Arnesen (Østlandsforskning) og Erik Mønness (Høgskolen i Hedmark) i denne kronikken publisert på forskning.no 17. november. 
 • Nine nationalities compete in Evenstadløpet

  Last Saturday (15/11) a lot of people got themselves prepared for the Thanksgiving Party (Høsttakkefest) at Campus Evenstad. However, twenty sportive students and employees got up early that day to deserve the evening party drinks by running the famous Evenstadløpet.
 • Nyttige redskap for matproduksjon

  Erfaringer med genmodifiserte planter tilsier at risikoen for skader er liten veid mot oppnådde og potensielle fordeler. Det skriver professor Odd Arne Olsen i denne kronikken publisert i Aftenposten 20. november. 
 • Foreldrenes deltagelse og involvering i elevenes skolegang

  Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier påvist at foreldrenes samarbeid med skolen samt deltagelse og involvering i egne barns skolegang har positiv betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner og situasjon i skolen. I denne artikkelen presenteres empiriske funn knyttet til samarbeid mellom hjem og skole sa...
 • Ta kontroll over nervene

  Gruer du deg til eksamen? Det er hjelp å få. Møt opp på kurs i eksamensmestring onsdag 19.november fra kl 15.00 til 16.30 i auditorium 3 i Terningen Arena. 
 • Høsttakkefest og kvalitetsstipend

  Lørdag 15. november var det klart for høsttakkefest på Campus Evenstad igjen. I tillegg skulle kvalitetsstipendene for beste bacheloroppgave i skogbruk, utmarksforvaltning og beste masteroppgave deles ut.
 • Alf Prøysen sitt språk

  Som ledd i markeringa av at det er 100 sidan Alf Prøysen vart fødd, arrangerer Høgskolen i Hedmark fredag eit seminar som set søkelys på språklege sider ved Alf Prøysens forfattarskap. 
 • Professor i virksomhetsstyring

  Kjell Tryggestad, førsteamanuensis ved Copenhagen Business School, tilbys stilling som professor i virksomhetsstyring ved Avdeling for økonomi- og ledelsesfag på Campus Rena. Det ble klart i dagens møte i Høgskolestyret. 
 • Vil ansette rektor

  Styret ved Høgskolen i Hedmark valgte i dag å følge innstillingen fra høgskoledirektøren i saken om styrings- og ledelsesmodell for perioden august 2015 til juli 2019. Høgskolens neste rektor skal dermed ansettes på åremål i stedet for å velges, slik tradisjonen har vært. 
 • Etablerer Bachelor i beredskap og krisehåndtering

  Høgskolestyret besluttet i dag å etablere Bachelor i beredskap og krisehåndtering som en del av studietilbudet ved høgskolens Avdeling for økonomi og ledelsesfag på Campus Rena. Det nye studiet vil tilbys med oppstart høsten 2015.