• Åpning av nytt studie

  Det nye studiet "Videreutdanning i lungesykdommer" åpnet onsdag 22.oktober på campus Elverum.
 • Disputas om vurderingsform i skolen

  Formativ vurdering gjør en forskjell! Dordy Wilson, instiuttleder ved institutt for samfunnsfag, Høgskolen i Hedmark, disputerer fredag 31.oktober ved NTNU for sin doktorgrad. 
 • Studiepoeng for fadderarbeid!

  Høgskolens avdelinger tar i mot et økende antall internasjonale studenter hvert år. Nå har du som student muligheten til å lære mer om internasjonalisering og være fadder for disse studentene samtidig som du får studiepoeng for innsatsen.
 • Ekstremisme og ekstremisering

  10. november kl 18.00 kommer forsker Lars Gule og snakker om ekstremisme og ekstremisering. Foredraget er et ledd i Flerkulturelt Forum sin foredragsrekke og blir holdt i auditorium 4 på Campus Hamar. 
 • Bli vinnerskalle

  Høgskolen i Hedmark og Hedmark idrettskrets inviterer til temakveld om mental trening og gode prestasjoner. Seminaret finner sted den 27. oktober 2014 kl. 19.00 på Terningen Arena.
 • Stor interesse for Bjørkvolds foredrag

  I forbindelse med konferansen Alf Prøysen, kunsten og mediene holdt professor emeritus Jon-Roar Bjørkvold et musikalsk foredrag om Prøysens sanger for barn, og om betydningen av barnesangenes kollektive og samlende kraft. 
 • Kreering av æresdoktorer

  Tirsdag 14. oktober feiret vi Charles Krebs fra Canada, E.J. Milner-Gulland fra England og Knut Nicolaysen fra Koppang  som æresdoktorer i Anvendt økologi på Evenstad.
 • Dialekt i diktning

  I anledning Kulturdagene i Åmot arrangeres et seminar om bruk av egen dialekt i diktning. Miniseminaret finner sted i kantina på Campus Rena mandag 20. oktober kl 1830.
 • Kompetanse for mangfold

  Høgskolen i Hedmark, med Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, er med i tre av fem FoU-prosjekter som fikk tildelt midler gjennom Utdanningsdirektoratets kompetanse for mangfold program. 
 • Skal utvikle MOOC

  Høgskolen i Hedmark har etter søknad fått tildelt 350 000 kroner fra Norgesuniversitetet til å utvikle en MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering. 
 • Noen problemer

  I forbindelse med de nye nettsidene har vi noen problemer om dagen på biblioteket sine sider. 
 • Seminar med æresdoktorer på Evenstad

  Tirsdag 14.oktober inviterer avdeling for anvendt økologi og landbruksfag til seminar med de nye æresdoktorene, Knut B. Nicolaysen, Charles Krebs og Eleanor Jane Milner-Gulland.
 • Utdanning og toppidrett

  Mandag 13.oktober kl. 13.30 inviterer Høgskolen i Hedmark og Olympiatoppen til pressemøte i Terningen Arena. På agendaen står utdanningsmuligheter for toppidrettsutøvere.
 • Styrket budsjett

  Høgskolen i Hedmark får i statsbudsjett for 2015 en styrking av forskning og utdanning innen lærer- og helseutdanningene, i tillegg økes den generelle bevilgningen.