Campus Elverums overordnede fag- og forskningsprofil er folkehelse. Forskningen ved avdelingen skal kjennetegnes ved at den:
• skal ha forankring i folkehelsetenkning.
• skal bidra til å utvikle den nasjonale og internasjonale kunnskapen om folkehelse, spesielt innen psykisk helse og samfunn, aktiv livsstil og helse, og sykepleievitenskap.
• skal kjennetegnes av brukermedvirkning, tverrvitenskapelig kunnskapstilfang og kunnskapsdannelse i og for praksis.
• skal bidra til økt kunnskap for de institusjoner og organisasjoner i samfunnet som driver helsefremmede virksomhet. 

Forskningsområder

Avdelingens forskningsaktivitet er samlet i tre forskningsområder som støtter opp under avdelingens folkehelseprofil, og som har en forankring i masterprogrammene ved avdelingen:
• Forskningsområde for psykisk helse og samfunn
• Forskningsområde for aktiv livsstil og helse
• Forskningsområde for kvalitet og samhandling i sykepleie

illustrasjonsfoto: Colorbox
illustrasjonsfoto: colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox
illustrasjonsfoto: Colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox

 

Forskningsprosjekter ved Campus Elverum, Avdeling for folkehelsefag


Forskningsnytt Elverum

Bare se og ikke gjøre?

Ny studie viser at studenter ved kroppsøvingslærerutdanningene opplever at de tilbringer tiden i praksis med å observere praksislærer og medstudenter, mens de aller helst vil kaste seg ut i det og prøve seg som ansvarlige lærere. Les flere forskningsnyheter fra Campus Elverum

 

Kontaktinformasjon

Prodekan forskning Ingeborg Hartz
e-post: ingeborg.hartz@hihm.no
telefon: 62430297/97703853 

Innsatsområde 2001 - 2011

Psykisk helse og samfunn: kunnskapsdannelse i praksis

  • Forskningsområdet Psykisk helse og samfunn

    Forskningsområdet ”Psykisk helse og samfunn” faller inn under folkehelseprofilen som er avdelingens studie- og forskningsprofil. De øvrige forskningsområdene er: Aktiv livsstil og helse og Sykepleievitenskap. Folkehelseprofilen har to sider, folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid. Folkehelsevitenskapen studerer hvordan faktorer i våre omgivelser påvirker helse og velvære, mens folkehelsearbeid handler om hvordan sykdom kan forebygges og helse fremmes gjennom samfunnsmessige tiltak. Forskning og undervisning skal fokusere på begge sider. Avdelingen vil utvikle og formidle kunnskap som styrker folkehelsen på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Forskningsprofilen ved avdelingen er praksisnær, noe som innebærer kunnskapsdannelse i nær tilknytning til, og i samarbeid med, praksisfeltet.