Folkehelse i fokus

Helse og idrett

Folkehelse og helsefremmende arbeid får stadig større fokus i samfunns- og arbeidsliv. Fysisk form og fysisk og psykisk helse er viktig både for den enkelte og for samfunnet.

Høgskolen i Hedmark har et bredt studietilbud innen helse- og idrettsfag. Felles for studiene er en overordnet folkehelseprofil der helse, livskvalitet, fysisk aktivitet, tverrfaglighet og mestring er viktige stikkord. Velger du et studium innen helse- og idrettsfag får du viktig kompetanse som gir mange muligheter både i arbeidsmarkedet og for videre studier.

Vi har lang erfaring med studier innen helse- og idrettsfag. I Elverum har vi blant annet drevet sykepleieutdanning siden 1927, idrettsutdanning siden 1965, og videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid siden 1989.

Vårt særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder, gode muligheter for utenlandsopphold og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner, idrettsfasiliteter og friluftslivsområder. Et slikt studiemiljø gir grunnlag for både faglig og personlig utvikling.

Enten du tar grunn- eller videreutdanning er praktiske ferdigheter ved siden av teoretiske kunnskaper viktig for å bli en dyktig yrkesutøver. Vi legger vekt på å kunne tilby god og variert praksis, og har god tilgang på praksisplasser i nærmiljøet.

Våre tilbud studieåret 2014-2015:

 

Årsstudier

Bachelorstudier

Masterstudier

Videreutdanninger

Relevante kurs og oppdragsstudier

 

Folkehelse og helsefremmende arbeid får stadig større fokus i samfunns- og arbeidsliv. Fysisk form og fysisk og psykisk helse er viktig både for den enkelte og for samfunnet.

Velger du et studium innen helse- og idrettsfag, enten det er et profesjonsstudium, en spesialisering, en grunnutdanning eller et årsstudium, får du viktig kompetanse som gir mange muligheter både i arbeidsmarkedet og for videre studier.