Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

  • Kineserne kommer - løp fortere!

    Årets Vinterkonferanse ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, handlet om innovasjon i offentlig sektor. En av grunnene til at dette temaet er så viktig er at den intensiverte globale konkurransen setter vår nordiske velferdsmodell under press. 
  • Kikkhullskirurgi som behandling for bukveggsbrokk

    Ved operasjon for brokk i bukveggen med kikkhullskirurgi legges et forsterkende nett som støtte for bukveggen inn i bukhulen. Operasjonstypen er like effektiv om det er spontant oppstått brokk eller brokk etter tidligere kirurgi. Det viser en randomisert studie med 3 års oppfølgning etter operasjon utført av bl.a. Jan Lambre...
  • Spennende utvekslingsmulighet til Sudan

    Høgskolen i Hedmark har partnerskapsavtale med det velrennomerte Ahfad University for Women i Sudan om utveksling av fagpersoner innenfor rammen til Fredskorpsets helseutviklingsprogram. Nå utlyses et nytt utvekslingsoppdrag på 6 - 13 måneder som fredskorpsmedarbeider i Khartoum.