Forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark er tett koblet til høgskolens utdanningsområder.

Slik blir utdanningsområdene forskningsbaserte samtidig som høgskolen utvikler ny kunnskap på sentrale samfunnsområder og bidrar med viten og innsikt til utvikling og innovasjon i offentlig og privat sektor. Det legges særlig vekt på profesjonsrettet FoU og på FoU rettet mot arbeids- og samfunnsliv med regionale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Les mer om forskning og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Hedmark

Les mer om doktorgradsutdanningene våre

Publisert: . Sist endret: .

Nyheter

 • Masterløft i lærerutdanningene

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt rektor Lise Iversen Kulbrandstad til å lede utvalget som skal arbeide med å utvikle grunnskolelærerutdanningene til mastergradsnivå. Høgskolen i Hedmark har også fått ansvaret for å etablere sekretariatet for dette arbeidet. 
 • Inspirerende eiendomsmeglerdag på Rena

  I et samarbeid mellom forskjellige eiendomsmeglerforetak og høgskolens Campus Rena, ble det 24. mars arrangert karrieredag for eiendomsmeglerstudentene på Rena.
 • Sosialt på studentpuben

  "Det er veldig spesielt å være leder, og være den som tar beslutningene."Simen Rotevatn går siste år på Bachelor i Music Management og er driftsleder for studentpuben Arena Bar på Rena.
 • Studietilbud innen beredskap og krisehåndtering

  Ønsker du å jobbe innen fagområdene samfunnssikkerhet, beredskapsplanlegging, risikovurdering, krisekommunikasjon og sikkerhetsstyring? Høgskolens Campus Rena har tilbud om studier innen dette.