• Du har minimum tre års utdanning fra høgskole/universitet og vil videreutdanne deg til faglærer ved å ta praktisk pedagogisk utdanning
  • Det er behov for flere gode og engasjerte lærere
  • Du får en kompetanse som kan gi deg et spennende, men krevende og ikke minst viktig yrke

Kort om studiet

Emner

Annet

Søknad og opptak

Organisering

Veien videre

Søk opptak
Søkekode
209 1309
Opptakskrav
Se tekst
Pris
Gratis, men semesteravgift påløper
Kontaktpersoner

Inger Lise Elvehøy

Studieleder

Solveig Westerheim

Studieveileder
Avdeling