• Du har lyst til å bruke din fagkompetanse fra høgskole/universitet og kvalifisere deg som lærer for elever på 8.– 13. trinn i grunnopplæringen.
  • Du får en kompetanse som kan gi deg et spennende og viktig yrke 
  • Samfunnet har behov for flere godt kvalifiserte lærer 

Kort om studiet

Emner

Annet

Søknad og opptak

Organisering

Veien videre

Studieomtalene og -planene for studieåret 2015/2016 vil være ferdig oppdatert per 1.1.2015.