• Du har minimum tre års utdanning fra høgskole/universitet og vil videreutdanne deg til faglærer ved å ta praktisk pedagogisk utdanning
  • Det er behov for flere gode og engasjerte lærere
  • Du får en kompetanse som kan gi deg et spennende, men krevende og ikke minst viktig yrke

Kort om studiet

Emner

Annet

Søknad og opptak

Organisering

Veien videre