• Du trives ute og vil jobbe med å sikre en bærekraftig bruk av naturressursene
  • Du lærer om mangfoldet i naturen - om ulike arter, økologi og geologi
  • Du er interessert i jakt og fiske

Kort om studiet

Emner

Søknad og opptak

Utveksling

Veien videre

Søk opptak
Søkekode
209 323
Opptakskrav
GENS eller Realkompetanse
Pris
Gratis, men semesteravgift påløper
Kontaktperson

Mona Kristin Sagen

Seniorkonsulent
Avdeling